134

Mozaikový damašek

Celková délka 42 cm čepel 27,5 cm ve hřbetě 2,75 mm

Čepel 223 g

Střenka stabilizovaný kořen hrušně

Mosaic damask

Total length 42 cm blade 27.5 cm in spine 2.75 mm

Blade 223 g

Grip stabilized pear root