U3

Nůž je zhotoven z nástrojové ocele

The knife is made of tool steel