125

Damašková ocel 19312 + 19655
Celková délka 29 cm čepel 17 cm ve hřbetě 4,75 mm
Střenka stabilizovaný kousek pařezu od cesty.... 

Damascus steel 19312 + 19655

Total length 29 cm blade 17 cm in the back 4.75 mm

Handle stabilized piece of stump from the road ....