88

Boky damašková ocel - Hips of damask steel K720 + 1.2767

Jádro - Core - K720

Celková délka - total length - 27.5 cm Čepel - blade 15 cm

Záštíta + pečeť K720 + 1.2767  

Auspices +End piece  K720 + 1.2767

Tlošťka - Strong - 4.5 mm

Střenka stabilizovaný kaštan

Grip stabilized chestnut