75

Boky damašková ocel - Hips of damask steel K720 + 75Ni8

Jádro - Core - K720

Celková délka - total length - 30 cm Čepel - blade 14 cm

Záštíta K720 + 75Ni8 - Auspices K720 + 75Ni8

Tlošťka - Strong - 4.5 mm

Střenka stabilizovaný kaštan

Grip stabilized chestnut

Orientační cena Indicative prices: 12000 Kč $600 480€