74

Boky - hips K720 + 75Ni8

Jádro - core K720

Celková délka - total length - 28,5 cm Čepel - blade 15 cm

Tlošťka - Strong - 4,5 mm

Záštíta bronz  Auspices bronze

Střenka stabilizovaný nádor břízy

Grip a Stabilized birch tumor